נשיא הנדסת תוכנה מציעה ומיישמת את הפתרון האופטימאלי לפיתוח ב- Offshore. כל חברה בארץ ובעולם מעוניינת להתייעל ע"י צמצום הוצאות. אחת הדרכים לצמצום ההוצאות היא השימוש בתפיסת ה Off Shore. תפיסת ה Off Shore בנשיא הנדסת תוכנה מאפשרת:
  • העברת תהליכי הפיתוח של הלקוחות למרכזי הפיתוח שלנו בה קיימות תשתית בפיתוח טכנולוגיות ועלויות המשאב האנושי בהן נמוכות.
  • השמת צוותי פיתוח באתרי הלקוח.

מרכזי הפיתוח כוללים סביבת ידע עשירה בעלת אמצעים טכנולוגים המובילים בעולם התוכנה.
מחלקת ה Off Shore של נשיא מעסיקה כיום כ 45 עובדים מהמגזר החרדי, חלקם ממוקמים במרכז הפיתוח שלנו בר"ג/ב"ב וחלקם  באתר הלקוח, המחלקה מכילה מספר צוותים בהתמחויות שונות, כגון: פיתוח תוכנה/אינטרנט , System , עיצוב ממשקים, בדיקות תוכנה(QA), ניתוח מערכות, שירותי נגישות, תיעוד טכני.