בבגרות בתנ"ך תידרש להתמודד עם: הבנת הנקרא,בקיאות בתוכן,איתור רעיונות והמסרים והסברתם,איפיון דמיות,הבנת מילים וצירופי מילים בהקשרם,פרשניות והשוואתם,טכניקות ספרותיות,סגנוניות וצורניות,השוואה והסקת מסקנות,ניתוח השוואתי של מיתולוגיות מזרח קדום,שימוש בספר תנ"ך מלא.
כמו שאתם רואים לא מדובר בחידון התנ"ך עם אריק איינשטיין ואורי זוהר. כאן לא יסתפקו בכך שתדעו לפרש את הפסוק "בראשית ברא ה' את השמים ואת הארץ" ולענות על השאלה: "מי אמר למי 'ויהי אור'?". השיעור והתרגול בתנ"ך צריכים להתמקד היבטים מוספים קשים להתמודדות עצמית משנדמה לך, היבטים כמו: תמצות השלד התוכני, הבהרת הסתום, שילוב מושגים והסברתם, איתור מטרותיו של הכותב המקראי, שרטוט הרעיונות המובעים, טכניקות כתיבה, התמודדות עם פסוקים קשים ועם פרשנויות בעייתיות, התמודדות עם מוקדי חולשה אישיים וכו' , אם לא חוננת במוח "תנכי" שפתוח כל אלו היזהר מלהמר על הגנרל "סמוך" והגברת "יהיה בסדר". פנה למקום לימוד מתאים ורצוי כזה המקפיד על קבוצה קטנה ולמידה ככל האפשר אישית, היכנס והתחל לעבוד. וכמו שאמרו חז"ל: "קשה באימונים, קל בקרב".
כיצד עונים על שאלות:1.בלי הרחבות בלי פתיחות ארוכות. קצר ולעניין.
לא צריך להראות כל מה שיודעים – ענו רק על השאלה,
2.סמנו ע"ג השאלון את מוקדי השאלה ובסימון אחר את המטלות (ראה בסעיף הבא) וכוונו רק אליהם. בדקו עצמכם (בשלב הטיוטא וגם ברפרוף המסכם), סננו / מחקו כל מה שאינו מתייחס ישירות למוקדי השאלה ואינו רלוונטי למטלותיה.
3.אם כוללת השאלה כמה מטלות – עליך להקפיד לענות על כולן, ובסדר הנדרש. למשל: צטט (=בסס דבריך על הכתוב), הסבר, נמק… פירושו שתחילה יש לצטט את הפסוק המתאים, אחר כך להסבירו, ובסוף לנמק את הציטוט וההסבר. ציטוט בלבד – לא ייחשב לתשובה.
4.סיפור הדברים בלשונכם אינו תשובה. ציטוט ללא הסבר – אינו תשובה. הסבר ללא ציטוט עלול לגרוע מהציון.
5.בבואכם לנתח פסוק אתר את הבעיות הלשוניות בו ורק אח"כ פנה להסבירו
6.כשאתם נשאלים מהי הבעיה/הסתירה/הקושי ומהו הפתרון – אל תתחילו מן הפתרון, אלא נסחו קודם כל את הבעיה, ורק אחר כך את הפתרון. אל תתחילו תשובה במילה "כאמור", או "כמו שראינו" וכדומה, שהרי עוד לא אמרנו ולא ראינו דבר.
7.בבואכם לבדוק פסוק, ובעיקר בקטע האנסין, חובה לבדוק גם כמה פסוקים לפניו ולאחריו (ההֶקְשר), כדי להבין את הדברים בהקשרם.
8.אם נדרשתם להתייחס לסוגיה תיאולוגית היא תכופות קשורה לשאלת מעמד האל וההתייחסות לפעולותיו.
כיצד לענות על אנסין: אנסין הוא נושא "שלא נלמד" במהלך שנות הלימודים וצריך לענות על השאלות של האנסין בהיבט הבנת הקטע,שאלות ומה הרעיון-אם השכלנו ללמוד את הטכניקה של הבנת התנ"ך נדע להתמודד היטב ולהצליח בבחינה.
במכללת בגרות בקלות לומדים בקבוצות קטנות כך שניתן בשיטה זאת להצליח-שיהיה בהצלחה!

למידע נוסף על הכנה לבגרות בתנ"ך וטיפים נוספים.