קורסי הכנה לבחינות הבגרות בגיאוגרפיה

הכנה לבגרות בגיאוגרפיה (מקצוע בחירה כללי)

הכנה לבגרות בגאוגרפיה עם צוות המורים המובילים בישראל. בזכות מוטיבציה ללמידה אחוזי ההצלחה של התלמידים שלנו הם מהגבוהים ביותר בישראל.

בבגרות בגיאוגרפיה ניתן להיבחן ברמה של 5 יח"ל . בגרות בגיאוגרפיה היא אחת הבגרויות הנפוצות בקרב התלמידים שבוחרים בה כמקצוע מוגבר במסגרת המקצועות הכלליים. אצלנו בבגרות בקלות ,הכנה לבגרות בגיאוגרפיה נעשית בצורה חווייתית ומעניינת. בעזרת צוות המורים המקצועי של בגרות בקלות ושיטת הלימוד הייחודית בקבוצות קטנות(עד 7 תלמידים בכיתה) תשיגו את ההצלחה המרבית בבחינה.

מועדי הבחינה:

חורף וקיץ. 

3 יח"ל –כל החלקים הינם חובה  

מחלקים א ו-ב יש לבחור בסה"כ 4 שאלות (ז"א 4 מתוך 12 שאלות)

חלק א' – גיאוגרפיה של ארץ ישראל -7 שאלות

חלק ב' – גיאוגרפיה של המזרח התיכון- 5 שאלות

חלק ג' – ניתוח תופעות יסוד במרחב.-5 שאלות יש לענות על 4 שאלות. השאלה הראשונה הינה חובה.

2 יח"ל- קיימת בחירה בין אחד הנושאים  

ישנן 7 שאלות מתוכן יש לבחור 4

1.כדור הארץ והסביבה
2.האדם במרחב התרבותי והחברתי

משך הבחינה: 5 שעות.

מה כוללים לימודי גאוגרפיה

גיאוגרפיה היא חקר פני השטח של כדור הארץ, תכונותיו וכיצד הם משתנים. זה כרוך בהסתכלות על מפות ותמונות לוויין כדי להבין דפוסים בסביבה הטבעית של כדור הארץ.

גיאוגרפיה היא תחום רחב הכולל תתי תחומים רבים, כגון גיאוגרפיה אנושית, גיאוגרפיה פיזית, גיאוגרפיה תרבותית, גיאוגרפיה פוליטית וגיאוגרפיה כלכלית.

גיאוגרפיה היא חקר כדור הארץ ותכונותיו. התחום מחולק לארבעה תחומים עיקריים: גיאוגרפיה אנושית, גיאוגרפיה פיזית, גיאוגרפיה אזורית וגיאוגרפיה פוליטית.

גאוגרפיה פיזית: גיאוגרפיה פיזיקלית חוקרת את הסביבה הטבעית שבתוכה חיים בני אדם. הוא כולל נושאים כמו אקלים, קרקע וצורות קרקע. גיאוגרפיה אנושית

הגיאוגרפיה האנושית : חוקרת את תנאי החיים של אנשים ביחס זה לזה ולסביבתם. גיאוגרפיה אזורית

גיאוגרפיה אזורית : מתמקדת באזור מסוים של אדמה או אזור בעולם כגון מדינה או טריטוריה. גיאוגרפיה פוליטית

גיאוגרפים פוליטיים : מתמקדים באופן שבו פעולות אנושיות משפיעות על המרחב הגיאוגרפי.

גיאוגרפיה היא חקר פני השטח של כדור הארץ ותושביו. גיאוגרפים חוקרים כיצד אנשים מפוזרים על פני כדור הארץ, את האינטראקציות שלהם זה עם זה ואת האינטראקציות שלהם עם הסביבה.

גיאוגרפים מתעניינים כיצד בני אדם משפיעים על הסביבה, כיצד שינויי אקלים משפיעים על החברה האנושית, וכיצד החברה מעצבת מערכות כלכליות ומשאבים טבעיים.

מטרת הגיאוגרפיה היא להבין את האינטראקציה האנושית עם היבטים פיזיים ותרבותיים של העולם שלנו.

לייעוץ מקיף ומקצועי

צלצל עכשיו: